top of page

Toekomstbestendig Bouwen

Home: Welcome

Hoe zorgen we dat we elkaar beter begrijpen en de beste oplossingen kunnen bieden met gebruik van de beste materialen? Metaal, beton, hout, vlas zijn allemaal prachtig materialen die zeer geschikt zijn voor specifieke toepassingen. Laten we met elkaar op zoek gaan naar het beste materiaal voor de beste toepassing voor een gezond gebouw. Een gezond gebouw dat ook gezond gebouwd wordt. Het bundelen van kennis, ervaring en netwerk maakt toekomstbestendige bouw mogelijk. 

building construction
Carpenter Assembling Newly Made Windows
Insulation Installation

RUWBOUW

AFBOUW

ISOLATIE

Crane at Work
Wooden Architecture
Green Buildings

GEBRUIKTE BOUWMATERIALEN

NATUURLIJKE BOUWMATERIALEN

CIRCULAIRE BOUWMATERIALEN

OVER TOEKOMSTBESTENDIG BOUWEN

De bouw is een belangrijke economische sector. Het gebruik van toekomstbestendige bouwmaterialen kan de uitstoot van de sector verminderen. Welke materialen zorgen voor een toekomstbestendige toepassing, een lage MPG of leggen CO2 vast? Er is een hoop informatie, waardoor het lastig blijft om werkelijkheden van onwerkelijkheden te scheiden en te bepalen wat de beste en meest toekomstbestendige toepassing van een materiaal is. Dit alles heeft een verstorende werking op de transitie naar een duurzame en gezonde bouw. 

 

Voorbeelden die inspireren en laten zien hoe het wél kan en wat vandaag al mogelijk is en welke keuzes er gemaakt kunnen worden om toekomstbestendig te bouwen zijn van groot belang. Vanuit die gedachte is Toekomstbestendig Bouwen ontstaan. We weten steeds beter dat er niet één universeel materiaal is waar gebouwen van gemaakt moeten worden, het beste materiaal hangt van veel verschillende factoren af. Hier wordt kennis, ervaring en netwerk gebundeld met als doel om toekomstbestendige bouwen mogelijk te maken. 

Circulaire bouwmaterialen.jpg
Eco Building

Haak aan, bouw mee en maak deel uit van het groeiende netwerk van:

 • Aannemers 

 • (zelf)Bouwers

 • Architecten

 • Beleidsmedewerkers

 • Producenten

 • Bouwmaterialen leveranciers

 • Bouwmaterialen groothandels 

 • Upcycle partijen 

 • Circulaire keten ontwikkelaars

 • Verwerkers

 • Biobased materialen producenten

 • Projectontwikkelaars

 • Planologen

 

Construction Engineer
Newspapers
Green Roofs

Doelen & Kerntaken

Actualiteiten

Evenementen

bottom of page