top of page
Construction Engineer

DOELEN & KERNTAKEN

Toekomstbestendig bouwen zet zich in om de gebouwde omgeving te verbeteren.

 

Dit wordt gedaan voor de hele keten van grondstofproducent tot en met aannemer, met de volgende doelen voor ogen...

 

 • CO2-reductie

 • Circulariteit

 • Biodiversiteit

 • Gezondheid

 • Klimaatadaptatie

Kortom, het toepassen van de beste materialen op de juiste plek. 

Doelen & kerntaken: About
Dog in Farm

KERNTAKEN

 • Het monitoren van het maatschappelijke speelveld door middel van een twee wekelijkse update met meest relevante ontwikkeling uit media en politiek.

 • Masterclasses in toekomstbestendig bouwen.

 • Organisaties met elkaar in contact brengen en stimuleren van (keten)samenwerking.

 • Kennisontwikkeling en overdracht naar de beroepspraktijk, voor zowel ontwerpers als verwerkers. 

 • Verzorgen van opleidingen voor de industrie.

 • Aantrekken van studenten en begeleiden van stagiaires op gebied van technologie en duurzame innovatie.

 • Organiseren van gezamenlijke ontwikkelingstrajecten, denk aan gezamenlijke uitvoering LCA-studies (voor MPG), pilot-projecten en gezamenlijke inschrijving tenders.

 • Het ontwikkelen van gezamenlijke proposities, visie, ambities en aansluitende verdienmodellen. 

 • Vertegenwoordiging van de collectieve belangen (nationaal en internationaal) van de gehele industrie op het gebied van: energie, milieu en grondstoffen, duurzaamheid, arbeidsomstandigheden, technische voorschriften en normeringen.

bottom of page