top of page
Zoeken
  • Toekomstbestendig Bouwen

Naar een potentieel Circulair Grondstoffen Cluster in Zuid-Holland

Met deze tweewekelijkse nieuwsbrief houdt Toekomstbestendig Bouwen jullie op de hoogte van thema’s die spelen rondom Toekomstbestendig Bouwen: de beste materialen in de best mogelijke toepassing voor een gezonde en duurzame bouw. Een gezond gebouw dat ook gezond gebouwd wordt. 


De bouw wordt steeds toekomstbestendiger. Terwijl industrie en kabinet steggelen over een extra CO2-heffing, wordt rond de Maas gewerkt aan de eerste CO2-neutrale dijkversterking in Nederland. Dankzij CO2 beprijzing. De externe kosten van negatieve impact worden steeds vaker meegenomen in bouwprojecten, en zeker niet onterecht. Volgens onderzoeksbureau CE Delft is het antwoord helder. In 2018 kostte slechte luchtkwaliteit de gemiddelde inwoner van een Europese stad 1.250 euro. Deze inzichten betalen zich direct uit in een verandering in de vraag naar producten. 


Door de stikstofproblemen komt de overstap naar elektrisch en schoner materieel in de bouw in een stroomversnelling. Bouwers willen wel, en waar opdrachtgevers dit stimuleren wordt er al vaart gemaakt. Een initiatief van Nederlandse bedrijven en overheden om producten circulair in te kopen, heeft in drie jaar €300 mln aan circulaire investeringen uitgelokt. Een nieuwe subsidieregeling kan ervoor zorgen dat isoleren voor iedereen betaalbaar wordt.


Deze ontwikkelingen tonen aan dat de markt voor een meer toekomstbestendige bouw zich volop ontwikkelt! 


Uitgelicht: Rapport Circulair Grondstoffen Cluster Zuid-Holland

Voor 2040 dienen er 230.000 woningen te worden gerealiseerd in de Zuidelijke Randstad. Deze opgave vraagt jaarlijks om enorme hoeveelheden bouwmaterialen, zoals beton en asfalt. Tegelijkertijd ligt er een doelstelling om in 2050 100% circulair te zijn. Daarom is het van belang de woningen zoveel mogelijk gebouwd worden met materialen met een zo laag mogelijke Milieu Kosten Indicator (MKI). 


Naar een Circulair Grondstoffen Cluster

Het koppelen van de circulaire transitieopgave en de woningbouwopgave kan de opgaven versnellen en versterken. Het creëren van een Circulair Grondstoffen Cluster (CGC) waarin grondstoffen op een circulaire manier verwerkt, ontwikkelt en ingezet worden kan mogelijk een belangrijke rol vervullen. Daarnaast biedt een CGC kansen voor experiment en innovatie. Dit kan in de vorm van het hoogwaardig verwerken van materialen uit de Urban Mine, afkomstig uit bouw, sloop en renovatie afval. Alsmede door ontwikkelingen en innovatie in de sectoren beton, asfalt en afval industrieel te faciliteren. 

Dr2 New Economy en Stec Groep hebben in opdracht van de Bouwcampus en de Verstelijkingsalliantie een eerste versie van een ruimtelijk en economisch model ontwikkeld. Lees hier het volledige rapport.P.S. 

The Ex’tax Project en ABN AMRO doen momenteel met steun van Goldschmeding Foundation onderzoek naar een verschuiving van belastingen van arbeid naar grondstoffen voor de bouw. Zij horen graag van ondernemers en managers hoe het belastingsysteem hun duurzame en circulaire koers kan ondersteunen; voor bedrijven in onze sector heel relevant! Als collega’s of partners in de bouw dit initiatief zouden willen ondersteunen, ondertekenen blijft mogelijk op www.belastingverschuivingvoordebouw.nl

70 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page